va aflati aici:
Home > Justitie > Convenția matrimonială între viitorii soți

Convenția matrimonială între viitorii soți

Conform noului cod civil viitorii soţi pot să aleagă regimul matrimonial chiar înainte de încheierea căsătoriei printr-o convenţie matrimonială autentificată la orice birou notarial. Prin convenția matrimonială, soții pot opta fie pentru regimul separației de bunuri, fie pentru regimul comunității convenționale. Dacă aceștia nu încheie o convenție matrimonială li se va aplica de drept regimul comunității legale.

Prin convenția matrimonială soții pot alege o locuință cu destinația de locuință de familie, iar notarul public este obligat după comunicarea copiei actului de căsătorie să o noteze în Cartea Funciară.

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi produce efecte de la data încheierii căsătoriei, după această dată putând, la cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, să înlocuiască ori de câte ori doresc regimul matrimonial existent cu un altul ori să îl modifice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale (art. 369 din Noul Cod Civil).

În momentul încheierii căsătoriei, soții vor prezenta convenţia matrimonială ofiţerului de stare civilă care va face menţiune pe marginea actului de căsătorie. Ofiţerul stării civile va comunica biroului notarial unde s-a autentificat convenţia matrimonială copia actului de căsătorie, iar către Registrul naţional al regimurilor matrimoniale , copia actului de căsătorie şi convenţia matrimonială.

Convenţia matrimonială încheiată între viitorii soţi poate fi oricând modificată, revocată, înlocuită şi schimbată până la încheierea căsătoriei cu respectarea dispoziţiilor privind îndeplinirea formalităţilor de publicitate.

În articolele viitoare vom defini și detalia fiecare tip de regim matrimonial. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa la secțiunea comentarii.

Comentează folosind identitatea Facebook

Comentează folosind formularul de contact

Lasă un răspuns

Top