va aflati aici:
Home > Eveniment > Bricul Mircea a reușit să strângă laolaltă mii de gălățeni

Bricul Mircea a reușit să strângă laolaltă mii de gălățeni

Pe lângă faptul că a reprezentat un eveniment aparte, cu o încărcătură istorică și simbolică, vizita Bricului Mircea la Galați a mai reușit ceva. Să strângă laolaltă mii de gălățeni, ce au venit cu mic cu mare să admire, să facă poze, să rămână cu amintiri de o viață cu velierul ce are vârsta de 80 de ani, relatează MANGALIA NEWS.

 

Bricul Mircea a reușit să strângă laolaltă mii de gălățeni, care vor rămâne cu amintiri deosebite despre vizita Navei Școală a Marinei Române!

Bri­cul Mir­cea a reu­șit să strân­gă lao­lal­tă mii de gălă­țeni, care vor rămâ­ne cu amin­tiri deo­se­bi­te des­pre vizi­ta Navei Școa­lă a Mari­nei Româ­ne! Pe lân­gă fap­tul că a repre­zen­tat un eve­ni­ment apar­te, cu o încăr­că­tu­ră isto­ri­că și sim­bo­li­că, vizi­ta Bri­cu­lui Mir­cea la Galați a mai reu­șit ceva.

Comentează folosind identitatea Facebook

Comentează folosind formularul de contact

Lasă un răspuns

Top