va aflati aici:
Home > Actualitate > Asociația ”Galați, orașul meu” : Vrem curse navale de pasageri pe Dunăre!

Asociația ”Galați, orașul meu” : Vrem curse navale de pasageri pe Dunăre!

Asociația ”Galați, orașul meu” susține de 3 ani reintroducerea curselor navele de pasageri pe Dunăre. Reconectarea orașului cu celelalte orașe riverane ale Dunării, concret cu Brăila și Tulcea. În urmă cu un secol, Galațiul avea legături cu Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Brăila, Ismail, Tulcea, Sulina și alte orașe și localități dunărene. În 1999, considerându-se prea costisitor, a fost sistat transportul de pasageri pe Dunăre la Galați și Brăila. Dar pentru noi, înseamnă tradiție și identitate.(…)În sprijinul acestui obiectiv, Asociația ”Galați, orașul meu” a organizat mese rotunde, a transmis adrese administrației locale, a creat o pagină de facebook, a avut prin membrii săi apariții la televiziunile locale, au apărut articole în presă, relatează MANGALIA NEWS.

Vrem curse navale de pasageri pe Dunăre! În urmă cu un secol, Galațiul avea legături cu Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Brăila, Ismail, Tulcea, Sulina și alte localități dunărene. Astăzi, nici măcar cu Brăila!

Aso­ci­a­ția “Galați, ora­șul meu” sus­ți­ne de 3 ani rein­tro­du­ce­rea cur­se­lor nave­le de pasa­geri pe Dună­re. Reco­nec­ta­rea ora­șu­lui cu cele­lal­te ora­șe rive­ra­ne ale Dună­rii, con­cret cu Brăi­la și Tul­cea. În urmă cu un secol, Gala­ți­ul avea legă­turi cu Dro­be­ta Tur­nu Seve­rin, Giur­giu, Brăi­la, Isma­il, Tul­cea, Suli­na și alte ora­șe și loca­li­tăți dună­re­ne.

Comentează folosind identitatea Facebook

Comentează folosind formularul de contact

Lasă un răspuns

Top